Volám sa Darina Kačalová. Ako rodená Košičanka žijem od svojich štyroch rokov v Prešove. Som matkou dvoch dospelých detí a šťastnou dvojnásobnou babičkou, čo by mohlo poukazovať na moje životné skúsenosti 🙂

Po úspešnom absolvovaní kurzu, pod vedením Ing. Ivana Macha, CSc., odborného garanta kurzu, som získala štatút kvalifikovanej výživovej poradkyne, ako členka Aliancie výživových poradcov SR.