Darina Kačalová

 

Kontaktujte nás

  Súhlasím s uchovávaním svojich údajov v súlade so zásadami Ochrany osobných údajov

  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 

  • Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Prešov 
  • Obrancov mieru č.6, 08001 Prešov
  • Orgán výkonu dozoru 
  • tel. č. 051/772 15 97 
  • fax č. 051/772 15 96